Nhịp cầu giao thương -03/12/2018

Bản tin Nhịp cầu giao thương phát sóng 19h ngày 03/12/2018 trên kênh VTC10.