Người Việt năm châu -02/01/2019

Bản tin Người Việt năm châu phát sóng 20h50 ngày 02/01/2019 trên kênh VTC10