Việt Nam góc nhìn của bạn -04/03/2019

Chương trình Việt Nam góc nhìn của bạn phát sóng 20h30 ngày 04/03/2019 trên kênh VTC10.