Việt Nam và Thế giới-05/05/2019
Bản tin Việt Nam và thế giới phát sóng 20h ngày 05/05/2019 trên kênh VTC10.