Tin 15h – 27/09/2019
Bản tin 15h phát sóng lúc 15h ngày 27/09/2019 trên kênh VTC1.