Việt Nam và Thế giới-17/10/2019
Bản tin Việt Nam và thế giới phát sóng 20h ngày 17/10/2019 trên kênh VTC10.