Việt Nam góc nhìn của bạn -08/11/2019
Chương trình Việt Nam góc nhìn của bạn phát sóng 20h30 ngày 08/11/2019 trên kênh VTC10.