Việt Nam góc nhìn của bạn - 09/11/2019
Chương trình Việt Nam góc nhìn của bạn phát sóng 20h30 ngày 09/11/2019 trên kênh VTC10