Khởi nghiệp
Khởi nghiệp

21h10 thứ Ba, Năm, Bảy hàng tuần trên VTC16


"Khởi nghiệp" là chương trình đồng hành cùng nhà nông trong quá trình khởi nghiệp, từ khi họ bắt đầu lên kế hoạch sử dụng vốn cho đến khi thu hoạch, xuất bán các sản phẩm. Chương trình mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm và tư vấn hữu ích giúp người nông dân làm giàu. "Khởi nghiệp" phát sóng 21h10 thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần trên Kênh VTC16.