Đầu tư cùng Start up
Đầu tư cùng Start up

20h thứ Tư hàng tuần trên VTC2


"Đầu tư cùng Start up" là chương trình hỗ trợ thanh niên (sinh viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trong độ tuổi thanh niên) trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Khuyến khích tinh thần kinh doanh, cổ vũ khát vọng làm giàu chân chính cho những người trẻ; Làm nhịp cầu kết nối và huy động các nguồn lực xã hội giúp cho các dự án khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ. "Đầu tư cùng Start up" phát sóng 20h thứ Tư hàng tuần trên kênh VTC2.