Di sản văn hóa
Di sản văn hóa

21h thứ Năm hàng tuần trên VTC10


Mỗi chương trình là một chủ đề về những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của Việt Nam. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về văn hoá truyền thống, phong tục tập quán của dân tộc, các giá trị truyền thống bản sắc văn hoá Việt. "Di sản văn hóa" phát sóng 21h thứ Năm hàng tuần trên Kênh VTC10.